ویژگی‌های شخصیتی افراد موفق www.readystudio.ir

ویژگی‌های شخصیتی افراد موفق

 تاریخ شروع رویداد: 27 مهر ماه 1402

سرمایه گذاری در دوره: 2.500.000 تومان

(تخفیف ثبت نام زودهنگام تا 31 شهریور 1490.000 تومان)

 تمام جلسات مجازی برگزار خواهد شد.

 

همه ما دوست داریم به چشم اندازهای بلندی دست پیدا بکنیم و معمولا در کتاب ها و جلسات مشاوره و دوره های مختلف به دنبال راه حل و روشی برای موفقیت هستیم. از نظر ما موفقیت برای هر کس، متناسب و مختص با شخصیت اوست. به عبارتی شخصیت مانند تونلی است که استعدادها و علائق ما از آن رد شده و تبدیل به عناصر دو وجهی می شوند، که یک وجه آن ها نقاط ضعف ما هستند و وجه دیگر نقاط قوت ما.

بنابراین، هر عنصر شخصیتی توانمندسازی را که بتوانیم در خود ایجاد کنیم، قادر خواهد بود انرژی های ما را در راستای خواسته ها و اهدافمان متمرکز سازد.

به نظر ما راه حل اصلی ریشه کن شدنِ “زندگی در ابهام” آموختن روشی است که بتوانیم چشم انداز و مسیر خاص خودِ خودمان (متناسب با شخصیت خودمان) را بیابیم؛ چیزی که در هیچ کتاب و در هیچ جلسه مشاوره ای یافت نمی شود.

 

اگر شما هم جزو افرادی هستید که:

  • شوق زیستن آگاهانه دارید
  • بدنبال ماهیگیری هستید نه ماهی
  • شجاعت مواجهه با عناصر مخفی شخصیتی خودتان را دارید
  • جویای آینده ای درخشان هستید و چشم اندازی بلند
  • مدیرانی با اهداف و چشم اندازهای بلندی هستید