برای تکمیل این بخش، باید دانشجوی دوره باشید

  1. بعد از انجام تست، لطفاً تصویر خود را از طریق بخش بارگذاری برای ما ارسال کنید.
  2. لطفاً اطمینان حاصل کنید که تصویر کاملاً واضح و با کیفیت کافی است و جزئیات شما به خوبی قابل مشاهده است.
  3. در نظر داشته باشید که بعد از تأیید کیفیت تصویر ارسالی، یک جلسه مشاوره خصوصی در این زمینه برای شما تنظیم خواهد شد.

برای مشاهده و تکمیل کردن این آزمون

باید به حساب کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید